Nawigacja

Studia teologiczne

Białystok Drohiczyn Łomża

Lista Recenzentów 32/2014

  • Ks. dr hab. Stanisław Biały (UKSW Warszawa)
  • Ks. dr Piotr Mrzygłód (PWT Wrocław)
  • Ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ Katowice)
  • Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki (KUL Lublin)
  • Ks. Prof. dr hab. Stanisław Paździor (WPPKi A KUL Lublin)
  • Ks. dr Leszek Pintal (KUL Lublin)
  • Ks. dr hab. Andrzej Proniewski (UwB Białystok)
  • Ks. dr hab. Jerzy Sikora (UKSW Warszawa)
  • Ks. dr hab. Marek Skierkowski (UKSW Warszawa)